Meldemskap i LSK

Jeg har en lang karriere bak meg som supporter og frivillig i LSK. Gjennom denne tiden har jeg gjentatte ganger blitt forundret over hvor stor avstand det kan være mellom supportere og klubb! Vi supportere nede på grasrota har en tendens til å oppfatte klubben som noe diffust og komplekst «høyt der oppe» et sted. Mange supportere føler at det vi holder på med er adskilt fra alt som skjer i selve klubben, og at dette er forbeholdt noen få utvalgte høye herrer! Virkeligheten er selvsagt en helt annen, men dessverre er det altfor mange som føler det på denne måten.

(mer…)

Loading...