Jeg har en lang karriere bak meg som supporter og frivillig i LSK. Gjennom denne tiden har jeg gjentatte ganger blitt forundret over hvor stor avstand det kan være mellom supportere og klubb! Vi supportere nede på grasrota har en tendens til å oppfatte klubben som noe diffust og komplekst «høyt der oppe» et sted. Mange supportere føler at det vi holder på med er adskilt fra alt som skjer i selve klubben, og at dette er forbeholdt noen få utvalgte høye herrer! Virkeligheten er selvsagt en helt annen, men dessverre er det altfor mange som føler det på denne måten.

Men forestill deg at vi stryker spillerne i eliteavdelingen, ungene og foreldrene i UA og de ansatte i administrasjonen. Hva sitter vi igjen med da? «Restopplaget» kalles for støttemedlemmer. Det er de som betaler 400 kr pr år (voksen) i kontingent. Men man skal huske at disse personene er valgbare som tillitsvalgte i klubben, pluss at de har stemmerett på generalforsamlingene i LSK! En altfor liten andel av supporterne er medlem av klubben vår! En årsak til dette selvsagt at LSK har vært altfor dårlig på å markedsføre medlemskapet. Men jeg har lyst til å gjøre noe med dette!

Derfor håper jeg at du, som supporter av klubben, velger å løse medlemskap i LSK! Ikke minst er det en god og sikker inntektskilde for en klubb vi alle vet kan trenge penger. Det er svært viktig at LSK-fans i alle aldre, fra ulike bakgrunner engasjerer seg og blir medlem. Det er her vi i Bøffelberget henter uttrykket «En for alle. Alle for en!» Vi jobber for å bli en mer sammensveiset fuglafamilie, der forhåpentligvis avstand mellom supportere og klubb kan bli mindre. For klubbdemokratiets del er det viktig at det ikke bare er én type medlemmer som engasjerer seg som tillitsvalgte og deltar på årsmøtene.

Hvis vi tar årsmøtet fra to år siden som eksempel, er det ingen overdrivelse å si at det var overrepresentasjon av personer med høy alder tilstede. Hadde dette møtet hatt en jevnere representasjon av ulike aldersgrupper, bakgrunner etc. kunne regimet vi har hatt i klubben de siste årene sett veldig annerledes ut!

Så, om du lurer på hvordan du best kan støtte fugla, og hva som er best å bruke pengene på når det gjelder LSK, mener jeg bestemt at et medlemskap i LSK bør stå på toppen av prioriteringslista.

Om du ikke allerede er medlem, ta skrittet i dag! Send inn navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer til medlem@lsk.no.

Forza Fugla, inn med kula!

Kategorier: LSK

Loading...